english
Начало » Продукти » Стоманена дограма » Janisol – Термоизолирани врати и прозорци » Прозорци серия - Janisol primo

Прозорци серия - Janisol primo


Термоизолация
Janisol primo: превъзхождаща изолация при минимални размери.

Тази добре изолирана система профили с конструкционна височина от само 60 мм ( 64 отвор) позволява проектирането на енергийно ефективни прозорци и остъклени врати. На всички прозорци се поставят централно и фалцово уплътнение. На изделията стандартно се поставят системно тествано оборудване, осигуряващо опериране с една ръка и многоточково заключване за различни видове отваряне. Производството на Janisol primo и комбинирането му с утвърдените профили Janisol е изключително улеснено от идентичността на напречния разрез на профилите.

С навлизането на холистичния подход към сградите, енергоспестяващите средства и термоизолацията играят все по важна роля. На прозорците трябва да бъде придадено все по – голямо значение поради икономически и екологични причини.

Коефициент на топлопредаване Ur е сметнат по съобразно EN ISO 10077-2:1998<< Изчислението на коефициента на топлопредаване Ur- формула за изчисление на рамки >> и възлиза от 1.4 до 2.5 W/(m2•K ) за всяка комбинация системи Janisol primo. (ift – док. N 432 256 35/1 от 21.7.2003).

Новини