english

СЕРТИФИКАТИ
Пожароустойчивите врати произвеждани от МАРК са тествани в Изпитвателната лаболатория на
НИИПАБ при НСПАБ – МВР със следните резултати:
ЕІ 30 – граница на пожароустойчивост 39 минути
ЕІ 120 - граница на пожароустойчивост 136 минути

Съгласно писмо с рег.№ ПОПС 3 /05 01 2006 на НСПАБ – МВР
се допускат за приложение в РБългария
с клас на огнеустойчивост съответно ЕІ 30 и ЕІ 120.

Фирмата е сертификацирана  по EN-ISO 9001:2000

 

МАРК е представител за България на Andreu – Испания водещ производител на стоманени и пожароустойчиви вратиНовини